Arturo Fuente Hemingway -雪茄 Untold Story

所有评价

(0 评价)

订购

  • 34.00 €1 支数 / 单已售罄,到货日期未知。
  • 850.00 €25 支数 / 盒已售罄,到货日期未知。

价格包含法定增值税,也可能会有运费产生。

产品信息

环径53
长度(cm)19.37
人工调味nein
盒压nein
茄衣产地USA
茄套产地Dominicanische Republik
茄芯产地Dominicanische Republik
展示eine Bauchbinde

客人评价

  • 载入中
    载入中